Hiv tutuksi –projekti pyrkii jakamaan tietoa Hiv:sta ja Aids:sta. Projekti alkoi vuoden 2016 tammikuussa ja sen on tarkoitus jatkua ainakin vuoden 2018 joulukuun loppuun asti. Toimintamme tavoitteena on ehkäistä hiv-tartuntoja etukäteen, lisätä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien hiv:iin liittyvää osaamista, tukea henkilöitä, jotka ovat saaneet hiv-tartunnan sekä hiv-tartunnan saaneiden läheisiä ja hiv-tartunnan mahdollisuudesta huolestuneita. Tarjoamme räätälöityjä kunkin kohderyhmän tarpeet huomioon ottavia koulutustilaisuuksia terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille, nuorille sekä asiaan kiinteästi liittyville sidosryhmille. Tuotamme opetus- ja tiedotusmateriaaleja sekä järjestämme aiheeseen liittyviä kampanjoita.

Tiedon lisääminen on mielestämme tärkeää, koska yhä edelleenkin kuulemme, että hiv:iin sairastuneet kokevat maassamme syrjintää ja häpeän tunteita, mitkä vaikeuttavat heidän elämäänsä monesti enemmän kuin sairaus itse.
Tarjoamme valtakunnallista puhelin- ja nettineuvontaa, joihin voit ottaa yhteyttä nimettömästi ja luottamuksellisesti. Neuvontapalvelumme työntekijöillä sekä vapaaehtoisilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus! Tarjoamme myös ilmaista hiv-testausta, johon voit osallistua nimettömästi. Ylläpidämme hiv:iin sairastuneiden kriisi- ja tukikeskuksia ympäri Suomen sekä järjestämme perhe- ja verkostotapaamisia hiv:iin sairastuneiden henkilöiden perheiden sekä verkostojen välillä.

Teemme myös maahanmuuttajatyötä ja pyrimme lisäämään tietoisuutta hiv:sta ja aids:sta myös maahanmuuttajien keskuudessa. Käytämme tarvittaessa apuna tulkki- ja käännöspalveluja. Hiv-tartunnan saaneille tarjoamme päiväkeskustoimintaa sekä erilaisia sopeutumisvalmennuskursseja, jotka ovat osoittautuneet erityisen tärkeiksi, jotta sairastunut henkilö on voinut tajuta, että elämä jatkuu sairastumisesta huolimatta ja että sairastumisesta huolimatta elämä voi nykylääkityksen ansiosta olla antoisaa ja jatkua vielä pitkään.
Suomessa hiv-tartuntoja havaittiin ensimmäisen kerran reilu 30 vuotta sitten. Tuolloin lääkitys ei ollut vielä yhtä kehittynyttä kuin nykyisin ja hiv etenikin yleensä aids:iksi eikä potilaan ennuste ollut hyvä. Näistä ajoista lääkitys on kehittynyt huomattavan paljon ja nykyisin hiv:iä pidetään kroonisena sairautena. Itseasiassa nykyisin länsimaissa hiv-tartunta ei juurikaan vaikuta potilaan eliniän ennusteeseen.

Toimintamme on huomattu helpottavan sairastuneen häpeän ja syyllisyyden tunteita, joita hiv:iin sairastumiseen usein liittyy. Järjestämme hiv:iin sairastuneille myös työelämävalmennusta heidän omien tarpeidensa pohjalta. Erityisesti Maailman aids-päivänä, jota on vietetty vuodesta 1988 alkaen 1.12., järjestämme runsaasti teematilaisuuksia, lipaskeräyksiä, koulutustilaisuuksia sekä tietoiskuja.

On erittäin tärkeää, että esimerkiksi median välittämä viesti kyseisestä sairaudesta on ajantasaista eikä perustu tilanteeseen, joka Suomessakin vallitsi yli 30 vuotta sitten! On tärkeää, että annettu informaatio perustuu tieteelliseen tutkimustietoon sekä asiantuntijoiden kokemuksiin eikä mutu-tietoon tai –tunteisiin! Tämä auttaa osaltaan hiv-tartunnan saaneita toimimaan osana suomalaista yhteiskuntaa sen tasa-arvoisina jäseninä. On tärkeää tiedottaa myös hiv:n tartuntatavoista – sekä siitä miten hiv EI tartu!
Suomen lisäksi pyrimme tiedottamaan myös muiden maiden aids-tilanteesta, joka ei länsimaiden ulkopuolisten maiden osalta ole valitettavasti lainkaan niin hyvä. Monessa maassa vielä nykyisinkin hiv-tartunnan saaneiden sairaus etenee aids-vaiheeseen lääkityksen puuttumisen vuoksi. Hiv on seksiteitse tarttuva tauti, joten myös turvaseksitietoisuuden lisääminen on tärkeää sekä kotimaassamme että erityisesti länsimaiden ulkopuolisissa maissa, joissa esiintyy runsaasti hiv-tartuntoja.

Yhteystiedot

Tukikeskuksemme sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Keskuksemme ovat avoinna maanantaista tiistaihin kello 8-16 välisenä aikana, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-17 välisenä aikana, perjantaisin kello 10-20 välisenä aikana sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12-17 välisenä aikana. Voit keskustella kanssamme nimettömästi ja luottamuksellisesti – kaikilla työntekijöillämme sekä vapaaehtoistyöntekijöillämme on ehdoton vaitiolovelvollisuus!
Hiv-testaukseen voit mennä esimerkiksi lähimmälle terveysasemallesi, jossa sinulla on oikeus pyytää testin tekemistä maksutta sekä nimettömänä. Myös esimerkiksi opiskelijaterveydenhuollossa, sukupuolitautien poliklinikoilla, työterveyshuollossa tai yksityisillä terveysasemilla on mahdollista tehdä hiv-testi. Testiin kannattaa hakeutua, kun mahdollisesta tartunnasta on aikaa 1-3 kuukautta. Testiin kannattaa hakeutua vaikka tartunnan mahdollisuus olisi pienikin, koska testin tekemällä saat asiaan selvyyden sekä mielenrauhan.

Sponsor

sponsor