Suomessa todetaan alle 200 hiv-tartuntaa vuosittain, mutta tapausten määrä on hieman kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuosittain Suomessa kuolee aids:iin keskimäärin 15-30 ihmistä. Vuosina 1980-2013 todettiin maassamme noin 3 200 tartuntaa ja yhteensä noin 300 ihmistä kuoli aidsiin. Eräiden arvioiden mukaan Suomessa olisi noin 1 000 hiv-positiivista henkilöä, jotka eivät tiedä saaneensa hiv-tartunnan.
Suomessa todetaan eniten hiv-tartuntoja 30-34-vuotiailla ja yleensä tauti tulee esiin vasta kun se on jo kehittynyt aids-vaiheeseen. Hieman yli 1/3 maamme tartunnoista on tarttunut ulkomailla. Myös monet maahanmuuttajat tulevat maista, joissa hiv-tartuntoja esiintyy huomattavasti Suomea enemmän. Tästä syystä erityisesti maahanmuuttajien on tärkeää testauttaa oma hiv-statuksensa ja hakeutua hoitoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myös ruishkuhuumeiden käyttäjät ovat Suomessa riskiryhmää.

Hoito

Suomessa hiv-tartunnan saaneita hoidetaan ja seurataan erikoissairaanhoidon piirissä, jossa tehdään myös kaikki tarvittavat laboratotiokokeet. Hiv-hoitoon kuuluu käynnit infektiolääkärin vastaanotolla sekä mahdollinen lääkehoito. Hoidon seuranta suoritetaan laboratoriokokein, joita otetaan säännöllisesti, sekä hoitaja- ja lääkärikäyntien avulla.
Hiv:in hoidossa käytetään antiretroviraalilääkitystä, joka sisältää yleensä kolmea erilaista viruslääkettä. Nykyisin juuri lääkityksen ansiosta hiv on Suomessa ja muissa länsimaissa krooninen sairaus, joka ei juurikaan vaikututa elinajan odotteeseen, mutta vaatii tästä huolimatta hoitoa ja seurantaa. Vaikka sairaus olisi ehtinyt edetä aids-vaiheeseen, voidaan nykyaikaisten lääkkeiden avulla saada myös tällaisten potilaiden veressä olevia virusmääriä alenemaan usein merkittävästi. Myös aids:n aiheuttamia oheistauteja kyetään nykyisin hoitamaan tehokkaalla tavalla, jolloin potilaan elinajanodote pitenee ja hänen elämänlaatunsa paranee.

Tuki

Vaikka nykyaikaisilla lääkkeillä pystytään estämään hiv:n kehittyminen aids-vaiheeseen ja parantamaan aids:iin sairastuneen elämänlaatua sekä elinajanodotetta, aiheuttaa hiv silti usein tartunnansaajalle monia ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi stigmoihin, ennakkoluuloihin ja jopa syrjintään. Tämän vuoksi on yritetty luoda erilaisia tukipalveluja, jotka vastaisivat sekä tartunnan saaneen että hänen läheistensä tuentarpeisiin.
Tartunnan saanut henkilö tai hänen läheisensä saattaa tarvita tukea esimerkiksi saadakseen tietoa hiv:n hoidosta tai esimerkiksi asioista, jotka liittyvät seksuaaliterveyteen tai arkielämään hiv:iä sairastavana tai hänen läheisenään. Tällaisia tukipalveluita ovat esimerkiksi sosiaaliohjaus, terveysneuvonta, erilaiset sopeutumisvalmennuskurssit sekä erilainen ryhmä- ja vertaistukitoiminta.

Tartunnan saaneille tarjotaan mahdollisuuksia luottamuksellisiin keskusteluihin, jotka liittyvät arkielämään hiv-positiivisena. Tilanne herättää varmasti monia kysymyksiä, jotka saattavat liittyä esimerkiksi seksiin tai siihen miten omasta tartunnasta kannattaa kertoa muille. Osa tartunnan saaneista miettii miten tartunta vaikuttaa hänen parisuhteeseensa ja voiko hän tartunnan vuoksi saada lapsia. Suomessa hiv-positiivisten on mahdollista saada joissakin tapauksissa lapsi hedelmöityshoitojen avulla. Hoitoja ei kuitenkaan tehdä kaikissa sairaaloissa eikä sukusolujen käsittelyä vaativia hedelmöityshoitoja tehdä Suomessa lainkaan. Osa tartunnan saaneista miettii ammatinvalintaan liittyviä kysymyksiä. Sosiaaliohjauksen kautta tartunnan saanut voi saada ohjausta esimerkiksi asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Sosiaaliohjauksessa käsitellään usein myös seuraavia teemoja: oleskelulupa, toimeentulo, opinnot, työ, erilaiset etuudet sekä potilaan oikeudet. Sosiaaliohjaus pyrkii neuvomaan myös erilaisissa syrjintätilanteissa tai tilanteissa, joissa perheessä on ongelmia. Sosiaaliohjaajan puoleen voit kääntyä myös siinä tapauksessa, että sinulla on päihdeongelmia.

Sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu hiv-tartunnan saaneille ja osaan voivat osallistua myös tartunnan saaneen perheenjäsenet. Kursseilla pyritään tukemaan tartunnan saaneen toimintakykyisyyttä sekä oman elämänsä hallintaa. Kurssien kautta pyritään löytämään voimavaroja sekä tarjoamaan tartunnan saaneille vertaistukea.
Hiv-positiivisille maahanmuuttajille tarjotaan Suomessa kriisiapua sekä yksilöllistä tukea. Tarjolla on myös kotikäyntejä sekä perhekohtaisia tapaamisia. Maahanmuuttajille järjestetään myös heille suunnattuja vertaistukiryhmiä, joissa osallistujia ei erotella uskonnon, kulttuuritaustan, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai maassaolo-statuksen perusteella.