Uusista hiv-tartunnoista noin 95 prosenttia todetaan kehitysmaissa. Tämä lisää jo ennestäänkin heikkoja olosuhteita monissa maissa, jotka kärsivät monista muistakin yhteiskunnallisista ongelmista kuten sairauksista, ruokapulasta ja köyhyydestä.
Hiv:iä esiintyy merkittävän paljon Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa arvioidaan asuvan lähes 25 000 000 hiv-tartunnan saanutta, mikä on melkein 70% koko maailman hiv-tartunnan saaneista. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa keskeinen väestöryhmä sairastuneiden joukossa ovat 15-24-vuotiaat naiset, joita on uusien todettujen tartuntojen joukossa 60%. Naisten hiv-tartuntojen määrä näyttää kasvavan myös itäisessä Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Aasiassa. Reilu 3 000 000 alle 15-vuotiasta lasta on saanut hiv-tartunnan ja näistä hiv-positiivisista lapsista suurin osa asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa lapset saavat tartunnan yleensä äidiltään äidin raskausaikana tai synnytyksen aikana tai äidin imettäessä lasta.

Riskitekijät

On todettu, että köyhyys sekä syrjäytyminen tekevät ihmisistä haavoittuvaisia myös hiv:n suhteen ja riski saada hiv-tartunta on suurempi tällaisten ryhmien keskuudessa kuin muun väestön osalta.

Seksuaalisen väkivallan uhreilla on todettu olevan 50% kohonnut riski hiv-tartunnalle altistumiselle kuin sellaisella, joka ei ole koskaan kokenut seksuaalista väkivaltaa. Riskiryhmiä ovat myös esimerkiksi miespuoliset seksityöntekijät, transsukupuoliset seksityöntekijät, seksuaalivähemmistöt, ruiskuhuumeiden käyttäjät sekä muut helposti haavoittuvat ryhmät. Usein tällaiset ryhmät jäävät valitettavasti ennaltaehkäisevien toimien ulkopuolelle eivätkä välttämättä edes tiedä olevansa hiv-positiivisia. Kaikilla ei ole myöskään mahdollisuutta päästä hiv-testeihin; eräiden arvioiden mukaan jopa 19 000 000 hiv-positiivista ei itse tiedä olevansa hiv-positiivinen!
Naisten osuus hiv-tartunnan saaneista on noussut erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tähän on useita syitä, kuten tiedon puute. Tutkimukset osoittavat, että lähes 80 prosentilla tytöistä, jotka asuvat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, on riittämättömästi tietoa hiv-tartuntojen ennaltaehkäisemisestä. Nuorten naisten ja tyttöjen elämään liittyy Saharan eteläpuolisessa Afrikassa useita tartunnalle altistavia asioita, kuten nuorena aloitettu seksielämä, lapsiavioliitot, prostituutio, tiedon puute sekä se ettei ehkäisyvälineitä ole aina saatavilla. Hiv-tartuntoja tapahtuu jopa avioliitossa, jos puolisot eivät käytä kondomia ja jos puolisot eivät tiedä ovatko he hiv-positiivisia vai –negatiivisia. Jos hiv-positiivinen nainen tulee raskaaksi, on vaarana, että ilman oikeanlaista lääkitystä tartunta siirtyy myös lapseen joko raskauden, imetyksen tai synnytyksen aikana.

Aids on yksi Afrikan yleisimmistä kuolinsyistä ripulin ja malarian ohella, mikä tuntuu Suomesta käsin katsottuna täysin hyväksymättömältä, koska tiedämme, että hiv:iin on saatavilla lääke, jonka avulla hiv ei kehity aids-vaiheeseen lainkaan!
Eniten hiv-tartuntoja esiintyy Etelä-Afrikassa, Botswanassa, Zimbabwessa, Swazimaassa sekä Namibiassa. Tilanne on niin hurja, että joidenkin arvioiden mukaan Zimbabwessa haudataan päivittäin 350 aidsin vuoksi menehtynyttä ihmistä. Osittain hiv-tartuntojen ehkäisemiseen vaikuttaa ihmisten välinpitämättömyys; elämän ollessa vaarallista muutenkin, ei yhden sairauden ehkäisyyn jakseta panostaa aivan riittävällä tavalla!
Toisaalta tunnelin päässä on nähtävillä myös valoa; esimerkiksi Ugandassa on onnistuttu laskemaan uusien tartuntojen määrää merkittävällä tavalla tehokkaiden kampanjoiden avulla. Jos tässä on onnistuttu Ugandassa, niin miksi sama ei onnistuisi myös Botswanassa, Zimbabwessa, Swazimaassa, Namibiassa ja Etelä-Afrikassa?
Stigmat – Stigmas

Monissa kehitysmaissa hiv-tartunnan saaneisiin löydään stigma ja heitä syrjitään, mikä monesti aiheuttaa sen, että ihmiset saattavat olla jopa haluttomia hakeutumaan testeihin tai hoitoihin. Kehitysmaissa vallitsee usein vääriä hiv:iin liittyviä käsityksiä, joten onkin erittäin tärkeää lisätä näissä maissa tietoa hiv:sta ja aids:ista, jotta ennakkoluuloja voitaisiin vähentää!

Lääkitys

Kehitysmaiden lähes 33 000 000 hiv-lääkitystä tarvitsevasta ihmisestä hieman alle 12 000 000 saa tarvitsemaansa lääkettä. Lääkitystä tarvitsevista kehitysmaiden lapsista vain ¼ saa tarvitsemansa lääkkeet. Oikealla tavalla käytettynä lääkitys ehkäisisi viruksen leviämisen.
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa toimii useita toimijoita, kuten kansaivälisiä kehitysrahastoja, kansainvälisiä terveysjärjestöjä sekä kansainvälisiä lasten järjestöjä, jotka pyrkivät parantamaan hiv-positiivisten elämänlaatua sekä ehkäisemään uusia hiv-tartuntoja. Näiden toimijoiden tehtävä on vaikea, mutta toivomme ja uskomme, ettei silti täysin mahdoton!